Kasubbag SDM

Kasubbag SDM

Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.